skip to Main Content
(+45) 70 70 77 21 Vesterbrogade 11A, 1. sal, 1620 København V
Advokat Lars Dinesen

Kontaktoplysninger
Telefon: (+45) 4013 2570
Email: ld@advokat-dinesen.dk

Jeg driver advokatvirksomhed under CVR-nr. 83479515  i kontorfællesskabet Brammer Advokater.

Der henvises i øvrigt til www.advokat-dinesen.dk

 

CV:

1961 -1963      Værnepligt – Marinen

1963               Påbegyndelse af jurastudiet ved Københavns Universitet

1969               cand. Jur. eksamen fra Københavns Universitet.

1969               Advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører Arne Victor Hansen

1972               Beskikkelse som advokat hos Arne Victor Hansen

1973               Møderet for landsret (L)

1973/1974       1 års studieophold ved universitetet i Strasbourg, Frankrig – Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) – Université Robert Schumann

1974               Bestået eksamen Bestået eksamen Diplôme de l’IHEE, Université de Strasbourg, Frankrig og Certificat d’Etudes Européennes – Université Robert Schumann – Strasbourg

1974               Påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed i København

1978               Møderet for Højesteret (H)

1983               Beskikket forsvarer (beneficeret forsvarer) i København

1995               Medlem af Flygtningenævnet (udpeget af Advokatrådet)

2010               Siden 1974 har jeg været indehaver af advokatfirmaet Lars Dinesen med hovedvægt på hvervet som beskikket forsvarer, dommerhvervet i Flygtningenævnet, erhvervsadvokat for udvalgte klienter, herunder Resino Trykfarver A/S og formand for diverse legatbestyrelser.

Arbejdsområder
Strafferet (beneficeret advokat siden 1983).

Erhvervsret

Almen praksis

Sprog
Dansk, engelsk og skandinaviske sprog

Forsikring
Lovpligtig advokatansvarsforsikring er tegnet.