skip to Main Content
(+45) 70 70 77 21 Vesterbrogade 11A, 1. sal, 1620 København V
Kronprinsessegade 26, 2. sal

Vores juridiske fagområder

 • Andelsboliger/ejerlejligheder
 • Ansættelsesret
 • Arbejdsskader
 • Arveret
 • Boligkøb og -salg
 • Dødsbobehandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervsret
 • Erstatningsret
 • Familieret
 • Fast ejendom
 • Fonde
 • Forsikringsret
 • Forældreansvar/bopæl
 • Immaterialret
 • Insolvensret
 • Lejeret
 • Patientskade
 • Personskadeerstatning
 • Procedure/retssager
 • Selskabsret/Bestyr.arb.
 • Skattestrafferet
 • Skilsmisse/separation
 • Socialret
 • Strafferet
 • Testamenter
 • Økonomisk kriminalitet

Kontoret holder sommerferielukket i uge 29, 30 og 31