skip to Main Content
(+45) 70 70 77 21 Vesterbrogade 11A, 1. sal, 1620 København V
Advokat Poul Lønborg Jensen

Kontaktoplysninger
Telefon: (+45) 30 12 84 55
Email: plj@brammer-advokater.dk

Jeg driver advokatvirksomhed under CVR-nr. 34107688 i kontorfællesskabet Brammer Advokater.

Jeg er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2002, blev beskikket som advokat i 2008 og fik møderet for landsret i 2019.

2019            Møderet for landsret
2012 –          Selvstændig advokatvirksomhed, Brammer Advokater
2008 – 2012  Advokat, Advokatfirmaet Elmer & Partnere A/S
2006 – 2008  Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Elmer & Partnere A/S
2004 – 2006  Ekstern lektor i arbejdsret ved Københavns Universitet
1998 – 2006  Jurist og arbejdsskadekonsulent, Ledernes Hovedorganisation

Jeg er endvidere uddannet kok og tjener på Hotel- og restaurationsskolen i København (1977 & 1980), assurandør fra Forsikringshøjskolen (1984) og HD 1. del fra Handelshøjskolen/CBS (1994).

Arbejdsområder
Jeg beskæftiger mig med erstatning i forbindelse med personskader samt alle tilstødende retsområder – herunder færdselsskader, arbejdsskader, patientskader og lignende samt sager om forsikrings- og pensionsretlige problemstillinger ligesom jeg møder som bistandsadvokat for voldsofre.

Endvidere bistår jeg i forbindelse med ansættelsesretlige tvister.

Jeg har i den forbindelse rådgivet et meget stort antal personer, både private og fagforeningsmedlemmer, og har i den forbindelse opnået stor erfaring med direkte og personlig rådgivning – herunder om mulighederne for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet på trods af sygdom eller tilskadekomst.

Medlemskaber
Advokatsamfundet
Danske Advokater
Danske Advokaters Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
Det Danske Selskab for Forsikringsret, AIDA
Københavns Advokatforening

Sprog
Dansk og engelsk

Forsikring
Lovpligtig advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI Gerling.

Der henvises i øvrigt til www.advokatplj.dk

LinkedIn: www.linkedin.com/in/poulloenborgjensen